lørdag 12. oktober 2013

Båndkorsnebb (Loxia leucoptera)

Båndkorsnebb er en sjelden fugl som aldri er registrert i Etne tidligere, heller ikke i nabo kommunen Vindafjord er denne fuglen sett før. Normalt er dette en svært sjelden trekkgjest her i landet, men enkelte invasjons år kan det opptre noen hundre individer. Denne høsten har det vert rapportert mange Båndkorsnebb her i landet, så det var kanskje ikke så overaskende at jeg fant den her i Etne nå i høst. Båndkorsnebb er ellers svært lik sine to slektninger, Furukorsnebb og Grankorsnebb, men voksne fugler kjennes lett igjen på  brede hvite vingebånd.
Det er den Russiske taigaen som er hjemmet til denne fuglen, men enkelte år er det gjort reirfunn i Finland, Sverige og noen få er også gjort i Norge.
Av de tre fuglen jeg fant her om dagen var det kun den ene jeg fikk et par brukende bilder av, legger de ved her, i lag med et par bilder av en Haukugle (Surnia ulula) som jeg fant på samme turen, den var også sett speidende i samme tre i fjor.

mandag 7. oktober 2013

Vintererle(Motacilla cinerea)

Navnet Vintererle har den sikkert fått fordi noen få kan overvintre her i landet, langs kysten fra Oslofjorden til Sunnhordaland. Men mange er det ikke, de siste 2-3 åra har det vert kun ei registrer Vintererle som har overvintret her i Hordaland, og det har vert ei her langs Etneelva. Ellers er dette en trekkfugl som forlater landet i september-oktober, og kommer igjen i mars-april.
Fosserle som er det svenske navnet på denne fuglen, syns jeg er et bedre navn, det fordi den har samme biotop som Fossekallen, som er fosser og strie elver. Etne elva er en fin plass for Vintererla, men den er ingen vanlig fugl som eks. nasjonalfuglen vår, Fossekallen. Denne sommeren har jeg sett veldig lite til Vintererla, så det var veldig gledelig da Jeg fant fire fugler her om dagen, så da har det sikkert vert en hekking i elva i år også. Vintererlen er for øvrig veldig sky, og det er som regel bare den skarpe lokkelyden en hører når fuglen letter på lang avstand. Så det er ingen enkel art og fotografere, men her er nå noen bilder.