lørdag 12. oktober 2013

Båndkorsnebb (Loxia leucoptera)

Båndkorsnebb er en sjelden fugl som aldri er registrert i Etne tidligere, heller ikke i nabo kommunen Vindafjord er denne fuglen sett før. Normalt er dette en svært sjelden trekkgjest her i landet, men enkelte invasjons år kan det opptre noen hundre individer. Denne høsten har det vert rapportert mange Båndkorsnebb her i landet, så det var kanskje ikke så overaskende at jeg fant den her i Etne nå i høst. Båndkorsnebb er ellers svært lik sine to slektninger, Furukorsnebb og Grankorsnebb, men voksne fugler kjennes lett igjen på  brede hvite vingebånd.
Det er den Russiske taigaen som er hjemmet til denne fuglen, men enkelte år er det gjort reirfunn i Finland, Sverige og noen få er også gjort i Norge.
Av de tre fuglen jeg fant her om dagen var det kun den ene jeg fikk et par brukende bilder av, legger de ved her, i lag med et par bilder av en Haukugle (Surnia ulula) som jeg fant på samme turen, den var også sett speidende i samme tre i fjor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar