søndag 8. desember 2013

Dvergdykker (Tachybaptus ruficollis)

Dvergdykker er ingen vanlig hekkefugl i Norge. Her i Etne er det kun gjort noen få vinterfunn av denne sjelden fuglen. Som navnet sier så er dette en liten fugl, og størrelsen er bare som en halvstor andunge.
En karakteristisk ting for denne fuglen er at den dykker nesten uavbrutt etter føde, og er under vann i ca. 20 sekunder om gangen. Den lever av insekter og deres larver, snegler, små muslinger og rumpetroll. I vinterhalvåret kan småfisk vær et viktig byttedyr, og som bildene under viser så fikk den seg en liten ørret. Bildene vart tatt nå 7 des. i Storedalsvannet her i Etne.
2 kommentarer: